Správa nemovitostí

Již 18 let spravujeme všechny typy bytových domů s nájemními, vlastnickými a družstevními byty a objekty občanské a technické vybavenosti.

 • Rozsah správy
  • Rozsah je dán smluvním pověřením podle potřeb a požadavků klienta s přihlédnutím zda se jedná o vlastnické nebo nájemní byty.
  • a v základním provedení obsahuje:
Administrativní část: - roční vyúčtování nákladů služeb a energií spojených s užíváním bytu koncovým uživatelům - samostatné vedení evidence plateb dle výběru zálohových plateb ( služby, správa, pojištění, fond oprav a pod. ) - vedení účetní evidence ( dle zákona ) - úhrada faktur za služby a energie spojené s užíváním bytů - vystavení upomínek neplatičům - zpracování podkladů pro příp. soudní spory - vedení evidence vlastníků vč. kontaktů Technická část - vedení a archivace technické dokumentace - zajištění periodických revizí a kontrol dle zákona vč. zajištění odstranění zjištěných závad - odstranění havarijních stavů - běžná údržba v rozsahu dle smluvního pověření - zajištění oprav a investic na základě rozhodnutí valné hromady z fondu oprav ( vč. zajištění poptávkového, výběrového řízení na zhotovitele, ev. zajištění stavebního dozoru, správce má autorizaci dle zák. 360/92Sb. ) - návrh plánu oprav a investic - řešení pojistných událostí Další možné služby pak na základě smluvního ujednání.
 • Ceník služeb
  • Správa vlastnických a družstevních bytů: 170,-Kč/měsíc ( dle smluvního pověření o způsobu výkonu správy )
  • Správa nájemních bytů: 200,-Kč/měsíc
  • Ceny jsou vč. DPH ( nejsme plátci DPH ) Lze dojednat i dílčí výkon správy např. jen administrativní ( účetní ) nebo technickou část
  • Správa nebytových jednotek a objektů: dle individélní kalkulace
 • Další služby
  • Zajišťujeme vypracování paspartů domů, privatizaci bytového fondu vč. prodeje bytových jednotek, vymezení jednotek formou prohlášení vlastníka budovy, vypracování technickoprávních podkladů vč. založení společenství vlastníků dle zák.č 89/2012Sb.

Bude umístěna i na Vašem domě ?